Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för sökresultat > Visa endast uteslutna
 
Visa endast uteslutna
Användning 
Söker efter de poster som inte finns i den aktuella gruppen hittade poster.
Se även 
Format 
Visa endast uteslutna
Tillval 
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Använd det här scriptsteget i bearbetningsläge och granskningsläge. Om du utför detta scriptsteg i sökläge eller layoutläge växlar FileMaker Pro till bearbetningsläge när posterna har hittats.
Exempel 1 
Visar alla uteslutna poster.
Visa anpassad dialogruta ["Visa uteslutna poster?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Visa endast uteslutna
End If
Exempel 2 
Visar att om scriptsteget Sök efter matchande poster används i stället för Visa endast uteslutna kan det vara ett enklare sätt att skapa hittade poster för bara den aktuella posten.
#Med Visa endast uteslutna krävs flera steg
#för att skapa en uppsättning hittade poster, utesluta den aktuella posten
#och visa endast den uteslutna posten.
Visa alla
Uteslut
Visa endast uteslutna
#Ett enskilt Sök efter matchande poster-scriptsteg kan utföra samma uppgift
#när ett fält med unika värden, till exempel fältet FakturaID, anges.
Sök efter matchande poster [Ersätt; Fakturor::FakturaID]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)