Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fönster > Visa/dölj verktygsfält
 
Visa/dölj verktygsfält
Användning 
Visar eller döljer statusverktygsfältet i FileMaker Pro och verktygsraden och redigeringsraden i FileMaker Go.
Se även 
Format 
Visa/dölj verktygsfält [Lås; Inkludera verktygsfältet Redigera post; Visa/Göm/Byt]
Tillval 
Lås hindrar användaren från att manuellt visa eller dölja statusverktygsfältet i FileMaker Pro eller verktygsfältet i FileMaker Go.
Inkludera verktygsfältet Redigera post aktiverar eller inaktiverar redigeringsraden i FileMaker Go.
Visa visar statusverktygsfältet i FileMaker Pro och verktygsfältet i FileMaker Go.
Göm döljer statusverktygsfältet i FileMaker Pro och verktygsfältet i FileMaker Go.
Byt växlar mellan att visa och dölja statusverktygsfältet i FileMaker Pro (samma sak som att klicka på Visa eller dölj statusverktygsfältet) och verktygsfältet i FileMaker Go.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Kommentarer 
Om det här scriptsteget utförs på ett kort returnerar Visa/dölj verktygsfält returneras en felkod som kan registreras med hjälp av funktionen Get ( SenasteFel ).
Exempel 1 
Går till sökläget, visar statusverktygsfältet, pausar för användarinmatning, utför sökningen och döljer statusverktygsfältet.
Sök [Paus: Av]
Visa/dölj verktygsfält [Visa]
Paus/Fortsätt script [Vänta på användaren]
Utför sökning[]
Visa/dölj verktygsfält [Göm]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)