Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fönster > Visa/dölj textlinjal
 
Visa/dölj textlinjal
Användning 
Visar eller döljer textlinjalen.
Se även 
Format 
Visa/göm textlinjal [Visa/Göm/Byt]
Tillval 
Visa innebär att textlinjalen visas.
Göm innebär att textlinjalen inte visas.
Byt växlar mellan att visa och gömma textlinjalen.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Nej 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Textlinjalen används för att formatera stycken och flikar i fält och layouter.
Exempel 1 
Går till fältet Beskrivning i layouten Produktinformation och visar textlinjalen.
Gå till layout ["Produktinformation"]
Gå till fält [Produkter::Beskrivning]
Visa/dölj textlinjal [Visa]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)