Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fönster > Visa/dölj menyrad
 
Visa/dölj menyrad
Användning 
Visar eller döljer menyraden.
Se även 
Format 
Visa/dölj menyrad [Lås: På/Av ; Visa/Dölj/Växla]
Tillval 
Lås förhindrar menyradens läge från att ändras (endast i FileMaker Go).
Visa används för att visa menyraden.
Dölj döljer menyraden.
Byt växlar mellan att visa och dölja menyraden.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Partiell 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Partiell 
Runtime-lösning 
Partiell 
Kommer från 
FileMaker Pro 13.0
Kommentarer 
Det här scriptsteget stöds inte i macOS eller när det aktiva fönstret är ett kort och returnerar en felkod. Koden kan registreras med funktionen Get ( SenasteFel ).
Exempel 1 
Om gästkontot är inloggat visas layouten Fakturor och menyraden och statusverktygsfältet döljs.
If [Get ( Kontonamn ) = "[Gäst]"]
Gå till layout ["Fakturor"]
Visa/dölj menyrad [Lås: Av ; Dölj]
Visa/dölj verktygsfält [Dölj]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)