Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Visa anpassad dialogruta
 
Visa anpassad dialogruta
Användning 
Visar en anpassad meddelanderuta med anpassad text och anpassade etiketter.
Se även 
Format 
Visa anpassad dialogruta [<rubrik>; <meddelandetext>; Tabell1::inmatningsfält 1;...]
Tillval 
Dialogrutan med alternativ för Visa anpassad dialogruta låter dig ställa in dialogrutans rubrik, meddelandetext och knappar samt ange upp till tre fält som används för datainmatning eller visning.
Allmänna alternativ
Rubrik anger en rubrik för den anpassade dialogrutan. Du kan skriva in en text eller klicka på Ange om du vill skapa dialogrutans rubrik utifrån en beräkning.
Meddelande anger det meddelande dialogrutan ska visa. Du kan skriva en text eller klicka på Ange för att skapa meddelandetexten utifrån en beräkning.
Knappetiketter anger hur många knappar du vill visa (maximalt tre) i den anpassade dialogrutan och vilka etiketter du vill ha på knapparna. Om du lämnar en knappetikett tom kommer knappen inte att visas i dialogrutan. Om du lämnar alla knappetiketter tomma kommer en OK-knapp att visas i det nedre högra hörnet av dialogrutan. Om du vill skapa en knappetikett utifrån en beräkning klickar du på Ange och anger sedan beräkningen.
Kryssrutorna Spara data skickar inmatningar från dialogrutan till databas i enlighet med varje knapps åtgärd. Om inga fält är aktiva sparas data. Om ett fält är aktivt sparas data när posten sparas.
Tillval för inmatningsfält
Visa inmatningsfält <n> aktiverar ett inmatningsfält.
Ange väljer fält för inmatningen. Varje inmatningsruta kopplas till ett fält.
Använd lösenordtecken (*) maskerar texten när den förs in eller när den visas från databasen. Detta alternativ döljer data som förs in i den anpassade dialogrutan eller visas, men ändrar de faktiska data som lagras i databasen.
Etikett anger en ledtext (text som identifierar inmatningen för användaren). Du kan skriva texten nedan eller skapa etiketten utifrån en beräkning.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Den anpassade meddelandedialogrutan kan ta emot användarinmatningar för upp till tre databasfält, och visa data från upp till tre databasfält. Scriptet pausas medan dialogrutan visas på skärmen. Fält som används för datainmatning kan vara av typen text, numeriskt, datum, tid, tidsstämpel eller container. Den anpassade dialogrutan kan också innehålla upp till tre knappar, med anpassade knapptexter.
Använd funktionen Get ( SenasteMeddelandeval ) om du vill ta reda på vilken knapp som användaren trycker på.
1 för den första knappen (som standard OK).
2 för den andra knappen (som standard Avbryt).
3 för den tredje knappen.
Kommentarer 
Om värden som angetts i inmatningsfälten inte matchar fälttypen visas ett valideringsfelmeddelande. Dialogrutan kan inte stängas förrän användaren åtgärdat felen. Mer information finns i Definiera fältkontroll.
De fält du anger måste inte visas på den aktuella layouten. Inmatningsfält för Visa anpassad dialogruta är oberoende av layouter, ungefär som scriptsteget Tilldela fält.
Det går inte att infoga data i ett beräknings- eller statistikfält.
Med Visa anpassad dialogruta ignoreras alla fältinmatningsalternativ. Mer information finns i Tillåta eller förhindra inmatning i fält.
Datainmatning via scriptsteget Visa anpassad dialogruta begränsas av eventuella kriterier för behörighet som kan gälla. (Om du vill aktivera scriptet för alla användare, högerklickar du på aktuellt script i sektionen för scripts och väljer Bevilja fullständig behörighet.)
(Windows) Du kan skapa ett kortkommando för en knapp i en anpassad dialogruta genom att placera tecknet & före det tecken du vill använda som snabbtangent. Om du till exempel vill skapa kortkommandot 'K' (Alt+K) för en knapp med texten 'Klar' anger du '&Klar' som etikett.
Innan du ändrar status på en knapp för sparade data för en databas som redan används, bör du tänka på den funktion som användare för närvarande förväntar sig av knappen och hur en förändring av funktionen skulle kunna påverka giltigheten hos data som sparas (eller inte sparas) i databasen.
Om du vill utveckla mer komplexa och anpassade dialogrutor kan du använda scriptsteget Nytt fönster.
Exempel 1 
Utför en sökning. Om inga poster hittades visas en anpassad dialogruta.
Utför sökning [Återställ]
If [Get (HittadePoster) = 0]
Visa anpassad dialogruta ["Inga poster hittades."]
End If
Exempel 2 
Skapar en ny post, uppmanar användaren att ange information och går sedan till layouten Kundinformation. Den första knappen är Avbryt så att användare inte oavsiktligt skapar en post genom att trycka på Retur i den anpassade dialogrutan.
Uppdatera inte fönster
Ny post/sökpost
Visa anpassad dialogruta ["Ny kund"; "Ange information i fälten nedan:"; Kunder::Företag; Kunder::Namn; Kunder::Ort]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Radera post/sökpost [Med dialogruta: Av]
Else
Gå till layout ["Kundinformation"]
End If
Exempel 3 
Går till sökläget, frågar användaren om sökvillkor och utför sökningen. Om inga poster hittas i sökningen tillfrågas användaren om en ny sökning ska utföras, och antingen utförs alla script igen eller så avbryts alla script.
Script: Sök
Sök [Paus: Av]
Visa anpassad dialogruta ["Sök kunder efter ID, namn eller ort"; Kunder::ID; Kunder::Namn; Kunder::Ort]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Utför sökning[]
If [Get ( HittadePoster ) = 0]
Visa anpassad dialogruta ["Inga poster hittades. Sök igen?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
#Anropar det här scriptet som ett delscript
Utför script ["Sök"]
Else
Visa alla
#Avbryter alla scripts och delscripts
Avbryt script
End If
End If
Else If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 2]
Bearbeta [Paus: Av]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)