Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fönster > Sätt förstoringsgrad
 
Sätt förstoringsgrad
Användning 
Förstorar eller förminskar bilden på skärmen.
Se även 
Format 
Sätt förstoringsgrad [Lås: På/Av ; 25 %...400 %/Zooma in/Zooma ut]
Tillval 
Lås förhindrar användaren från att ändra förstoringsgraden. Om du vill tillåta användarna att ändra zoomnivå utför du scriptstegen utan alternativet Lås.
Zooma in förminskar skärmbilden en förstoringsgrad.
Zooma ut förstorar skärmbilden en förstoringsgrad.
Förminskningsvärden: 100%, 75%, 50% eller 25%.
Förstoringsvärden: 150 %, 200 %, 300 % eller 400 %.
Obs!  I FileMaker Go är det högsta tillåtna förstoringsvärdet 200 %.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Partiell 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Använd det här scriptsteget när du vill ange förinställda förstoringsgrader. Om du vill ange en standardförstoringsgrad kan du använda scripttriggern VidFönsterÖppna.
Exempel 1 
Går till layouten Fakturor iPhone, ställer in förstoringsgraden på 100 % och låser förstoringsgraden.
Gå till layout ["Fakturor iPhone"]
Sätt förstoringsgrad [Lås: På ; 100 %]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)