Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Ställ in webbvisaren
 
Ställ in webbvisaren
Användning 
Styr angiven webbvisare.
Se även 
Format 
Ställ in webbläsaren [Objektnamn: "<objektnamn>"; Åtgärd: <åtgärd>]
Tillval 
Objektnamn är namnet på den webbvisare för vilken åtgärd ska utföras. Mer information finns i Namnge objekt.
Åtgärd låter dig välja något av följande:
Återställ återställer namngiven webbvisare till dess ursprungligen definierade webbadress. Den här åtgärden rensar också webbvisarens historik, både bakåt och framåt.
Läs in läser in den webbsida som webbvisaren visar på nytt.
Gå framåt går framåt en sida på samma sätt som en webbläsare går framåt.
Gå bakåt går bakåt en sida på samma sätt som en webbläsare går bakåt.
Gå till URL ger dig möjlighet att ange en ny webbadress som ska läsas in i webbvisaren. Den nya webbadressen är en beräkning som du anger i dialogrutan med tillval för Ställ in webbvisare – Gå till URL. I det här scriptsteget kan du inte ändra om webbvisaren medger samverkan, visar en förloppsindikator eller statusmeddelanden, visar innehållet i sökläge eller automatiskt kodar en URL-adress. Du kan endast ställa in dessa alternativ när du lägger till eller ändrar en webbvisare i layoutläge.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Partiell 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 8.5
Beskrivning 
Det här scriptsteget fungerar endast med namngivna webbvisar-objekt.
Om du vill ange objektnamnet skriver du antingen in namnet i rutan Objektnamn eller klickar på Ange och skapar en beräkning.
Om du har valt åtgärden Gå till URL:
Du anger en webbadress på så gott som samma sätt som när du skapar en webbvisare på en layout. Mer information finns i Arbeta med webbvisare i layouter.
Du kan skicka html-data till en webbvisare genom att ta med data i en URL, med följande format:
data:[<mediatyp>][;base64],<data>
Där följande syntax gäller:
dataurl = "data:" [ mediatyp ] [ ";base64" ] "," data
mediatyp = [ typ "/" undertyp ] *( ";" parameter )
data = *urlchar
parameter = attribut "=" värde
Mer information om "data URL-systemet" finns på Internet.
Kommentarer 
I FileMaker Pro stöds endast teckenkodningen UTF-16. Teckendata som har kodats med andra metoder kommer inte att visa målet för URL:en.
FileMaker WebDirect har inte stöd för alternativen Gå vidare och Gå tillbaka.
Exempel 1 
Återställer webbvisaren Produktwebbplats till dess ursprungligen definierade webbadress.
Ställ in webbläsaren [Objektnamn: "Produktwebbplats"; Åtgärd: Återställ]
Exempel 2 
Visar hemsidan för FileMaker, Inc. i webbvisaren Produktwebbplats:
Ställ in webbläsaren [Objektnamn: "Produktwebbplats"; URL: "http://www.filemaker.com"]
Exempel 3 
Visar URL-adressen som angetts i fältet Webbplats i webbvisaren Produktwebbplats:
Ställ in webbvisaren [Objektnamn: "Produktwebbplats"; URL: Produkter::Webbplats]
Exempel 4 
Använder data URL-systemet för att visa en liten ikon i en webbvisare vid namn WV2.
Ställ in webbvisaren [Objektnamn: "WV2"; URL: "data:image/gif;base64,R0lGODlhFwAMAKEAAL+/v///AAAAUwAAACH5BAEAAAAALAAAAAAXAAwAAAI7hBGHapHcXJKPumizpigI+QliSH0XIjokWJ6oB4+qt0Zmaqpjesxz7st1YD8ZEbhJajAuDgfSYTx60wIAOw=="]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)
Arbeta med webbvisare i layouter
Namnge objekt