Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fält > Ställ in nästa löpnummer
 
Ställ in nästa löpnummer
Användning 
Ställer in nästa löpnummer i ett numeriskt fält som har automatisk inmatning av löpnummer.
Se även 
Format 
Ställ in nästa löpnummer [<tabell::fält>; <formel>]
Tillval 
Ange målfält anger vilket löpnummerfält scriptsteget ska bearbeta. Det fält du anger måste vara ett numeriskt fält som definierats för automatisk inmatning av löpnummer.
Beräknat resultat låter dig att skriva nästa löpnummer eller skapa en beräkning som bestämmer nästa löpnummer.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Du kan definiera detta scriptsteg så att du kan använda valfri beräkning till att avgöra nästa löpnummer i ett numeriskt fält som definierats för automatisk inmatning av ett löpnummer. Beräkningen ger alltid ett textresultat.
Du kan t.ex. vilja ställa in nästa löpnummer när du gjort något av följande:
importerat poster till en FileMaker Pro-databas med ett fält som ställts in för automatisk inmatning av ett löpnummer
radera flera löpnummer från en FileMaker Pro-databas
Kommentarer 
Detta scriptsteg påverkar definitionen hos det fält du anger och inte själva fältets innehåll.
Scriptsteget kan utföras på flera filer. Om du anger ett fält i en annan fil försöker FileMaker Pro uppdatera löpnumret för det angivna fältet i den andra filen. Om du vill ange ett fält i en annan fil skapar du en relation till den filen och använder Ange målfält för att välja ett fält i den filen.
Exempel 1 
Beräknar numret för nästa tillgängliga faktura-ID med hjälp av Max-funktionen för att returnera det högsta värdet i fältet FakturaID. Om fakturans ID innehåller icke-numeriska data måste beräkningen vara mer avancerad för att såväl numeriska som icke-numeriska data ska bibehållas.
Gå till post/sökpost/sida [Sista]
Ställ in nästa löpnummer [Fakturor::FakturaID; Max ( Fakturor::FakturaID ) + 1]
Exempel 2 
Ställer in nästa värde för löpnummer i fältalternativen för FakturaID när poster har importerats. Användbart om Skapa automatiska data under import inte är markerat om du vill behålla datum och andra automatiskt inmatade värden.
Importera poster [Lägg till; Mac Roman]
Ställ in nästa löpnummer [Fakturor::FakturaID; Get ( TotaltAntalPoster ) + 1]
Exempel 3 
Uppmanar användaren att mata in nästa löpnummer.
Visa anpassad dialogruta ["Ställ in nästa löpnummer"; Fakturor::Nästa löpnummer]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Ställ in nästa löpnummer [Fakturor::FakturaID; Fakturor::Nästa löpnummer]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteget Importera poster
Definiera beräkningsfält
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)