Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fält > Tilldela fält
 
Tilldela fält
Användning 
Ersätter allt i det angivna fältet i den aktuella posten med ett beräkningsresultat.
Se även 
Format 
Tilldela fält [<tabell::fält>; <formel>]
Tillval 
Ange målfält anger det fält vars innehåll du vill ersätta. Om inget fält är angivet och ett fält är markerat i bearbetningsläge eller sökläge används det fältet.
Beräknat resultat är beräkningen vars resultat ska infogas av det här scriptsteget.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Resultatet av beräkningen måste matcha fälttypen. Du kan t.ex. inte tilldela ett containerfält en datumberäkning.
Det angivna fältet måste inte finnas i den aktuella layouten.
Om resultatet av beräkningen inte matchar målfältets typ och kontrolltillvalet för fältet angetts till Alltid kommer inte fältet att få något värde och en felkod returneras (som kan fångas upp med funktionen Get ( SenasteFel )).
När det är möjligt gör scriptsteget Tilldela fält posten aktiv och låter den vara aktiv tills posten lämnats eller verkställts. I scripts där en serie Tilldela fält-steg används ska dessa steg grupperas tillsammans om det är möjligt, så att påföljande Tilldela fält-steg kan användas på en post utan att behöva låsa den, hämta och överföra data, indexera fältet, och så vidare, efter varje enskilt Tilldela fält-steg. Dessa funktioner och kontroll på postnivå utförs efter att posten lämnats eller verkställts.
Om målfältet är ett repeterat fält kan du ange ett repetitionsnummer eller generera ett repetitionsnummer från ett beräknat uttryck.
Exempel 1 
Infogar summan av fakturornas totalsumma i statistikfältet.
Tilldela fält [Kunder::Statistik; Summa ( Fakturor::Totalsumma )]
Exempel 2 
Visar hur Tilldela fält kan användas i stället för Tilldela fält efter namn för att förenkla scripts.
#Använd scriptsteget Tilldela fält om målfältet inte ändras.
Tilldela fält [Kunder::Arbetstelefon; Kreditsamling::Telefonnummer]
#Om du använder Tilldela fält efter namn med ett målfält som inte ändras,
#måste du omge målfältet med citattecken så att det beräknas som en bokstavlig sträng
#och returnerar det angivna fältnamnet. Om du inte använder citattecken
#beräknar Tilldela fält efter namn det angivna fältet och använder resultatet som målfält.
#Om resultatet inte anger ett fältnamn händer ingenting.
Tilldela fält efter namn ["Kunder::Arbetstelefon"; Kreditsamling::Telefonnummer]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteget Tilldela fält efter namn
Definiera beräkningsfält
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)