Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fält > Tilldela fält efter namn
 
Tilldela fält efter namn
Användning 
Ersätter hela innehållet i det angivna målfältet i den aktuella posten med det beräknade värdet.
Se även 
Format 
Tilldela fält efter namn [<beräknat målfält>; <formel>]
Tillval 
Ange målfält är en beräkning som anger det fält vars innehåll du vill ersätta.
Beräknat resultat anger en beräkning vars resultat ska infogas av det här scriptsteget.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 10.0
Beskrivning 
Med scriptsteget Tilldela fält efter namn kan du skapa en beräkning för att ange fältnamn, sedan ändra värdet för fältet, antingen till en fördefinierad sträng eller baserat på en beräkning.
Eftersom målfältet är beräknat kan ett enda Tilldela fält efter namn-steg ersätta flera Tilldela fält-steg mellan If-villkor.
Det beräknade målfältet måste returnera ett textresultat.
Om du inte omger det fullständiga namnet med citattecken, hämtas namnet för målfältet från namnfältet.
Om inget fält är angivet och ett fält är markerat i bearbetningsläge eller sökläge används det fältet.
Kommentarer 
Det angivna målfältet måste inte finnas i den aktuella layouten.
Tilldela fält efter namn ignorerar valideringskontroll.
När det är möjligt gör scriptsteget Tilldela fält efter namn att posten blir aktiv och låter den vara aktiv tills posten lämnats eller verkställts. Scripts som använder en serie scriptsteg av typen Tilldela fält efter namn ska gruppera dessa steg om det är möjligt. Då kan påföljande scriptsteg av samma typ (Tilldela fält efter namn) användas på en post utan att behöva låsa posten, hämta och överföra data, indexera fältet, och så vidare, efter varje enskilt scriptsteg av denna typ. Dessa funktioner och kontroll på postnivå utförs efter att posten lämnats eller verkställts.
Exempel 1 
Identifierar målfältet (Nationell statistik eller Världsstatistik) utifrån geografisk plats och anger sedan ett beräknat värde (summan av alla totalsummor) i målfältet.
Tilldela fält efter namn [If ( Kunder::Land = "Japan" ; Kunder::Nationell statistik ; Kunder::Världsstatistik ); Summa ( Fakturor::Totalsumma )]
Exempel 2 
Visar hur Tilldela fält efter namn kan användas i stället för Tilldela fält för att förenkla script.
#Om ett If-påstående med flera Else If-steg krävs med Tilldela fält
#för att fastställa vilket fält på tabellen Kunder som ska uppdateras
#med information från Kreditsamling::Telefonnummer.
If [Kreditsamling::Samtalsplats= "Arbete"]
Tilldela fält [Kunder::Arbetstelefon; Kreditsamling::Telefonnummer]
Else If [Kreditsamling::Samtalsplats = "Hemma" ]
Tilldela fält [Kunder::Hemtelefon; Kreditsamling::Telefonnummer]
Else If [Kreditsamling::Samtalsplats = "Mobil" ]
Tilldela fält [Kunder::Mobiltelefon; Kreditsamling::Telefonnummer]
End If
#Ett enskilt Tilldela fält efter namn-scriptsteg kan utföra samma uppgift
#genom att använda en beräkning för att fastställa målfältet.
Tilldela fält efter namn [GetFieldName ( Evaluate ( Kreditsamling::Samtalsplats & " Telefon" ) ); Kreditsamling::Telefonnummer]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)