Spara, importera och exportera data > Skicka e-postmeddelanden med utgångspunkt i postinformation > Skicka e-postmeddelanden
 
Skicka e-postmeddelanden
1. Sök posten eller posterna som innehåller de data du vill använda i e-postmeddelandet.
Mer information finns i Söka efter poster.
2. Välj Arkiv-menyn > Skicka > e-post.
3. För Skicka via:
För att skicka via ett e-postprogram som stöds godkänner du standardvärdet, E-postklient.
Om du vill skicka med hjälp av SMTP (utan ett e-postprogram) väljer du SMTP Server och anger information (se Ange eller redigera SMTP-alternativ).
4. För Skapa:
För att skicka ett meddelande till en eller flera mottagare väljer du Ett e-postmeddelande med data från aktuell post.
För att skicka separata meddelanden för varje post i hittade poster, väljer du Flera e-postmeddelanden (ett för varje post i sökresultatet).
5. För Till, Kopia, och Hemlig kopia anger du en eller flera e-postadresser och separerar dem med ett semikolon eller returtecken. Eller gör något av följande:
 
För att
Klicka på pilen och välj
Ange ett fält som innehåller en eller flera e-postadresser
Ange fältnamn
Ange en beräkning som innehåller en eller flera e-postadresser
Ange beräkning
Windows: Ange en eller flera e-postadresser från Windows normala e-postklient
Ange e-postadresser
6. Om du anger ett fält eller en beräkning i steg 5, markerar du Samla in adresser från sökresultat om du vill samla adresser från alla poster i aktuellt sökresultat. (I annat fall används bara adressen från aktuell post.)
Viktigt!  Använd Samla in adresser från sökresultat med försiktighet eftersom det kan skapa fler e-postmeddelanden än du planerat. Se "Samla in adresser från sökresultat", nedan.
7. Ange text för Ämne och Meddelande. Eller gör något av följande:
 
För att
Klicka på pilen och välj
Ange ett fält som innehåller text för e-postmeddelandet
Ange fältnamn
Ange en beräkning som genererar text för e-postmeddelandet
Ange beräkning
Om det exempelvis för närvarande är juli månad, returneras "Månadsrapport för juli" av följande beräkning för ett ämne:
"Månadsrapport för " & Month (Get (AktuelltDatum))
Använda innehållet från en textfil som meddelande
Infoga text från fil (intill Meddelande)
8. (ej obligatoriskt) Välj Bifoga fil och sedan en fil.
Kommentar 
Om du anger innehållet i ett fält som e-postadress och fältet innehåller mer än en adress (separerade av semikolon, returtecken eller komman, beroende på vad din e-postklient kräver) skickas ett meddelande till varje adress i varje post.
E-post skickas som ren text. Om du vill använda formatering eller ändra innehållet i ett e-postmeddelande kan du läsa scriptsteget Skicka e-post.
Samla in adresser från sökresultat
När du anger ett fält eller en beräkning som e-postadress beror antalet meddelanden som skickas på innehållet i fälten eller resultatet av beräkningen och om du markerat Samla in adresser från sökresultat.
Anta att du har följande sökresultat:
 
Adress
Ämne
Meddelande
Mottagare1@isp.com
Ämne1
Meddelande1
Mottagare2@isp.com
Ämne2
Meddelande2
Mottagare3@isp.com
Ämne3
Meddelande3
Mottagare2@isp.com
Ämne4
Meddelande4
När du anger adressfält för e-postadressen och markerar Flera e-postmeddelanden (ett för varje post i sökresultatet) adresseras varje meddelande endast till en mottagare och resultaten blir följande:
Mottagare1 får ett meddelande: Ämne1, Meddelande1
Mottagare2 får två meddelanden: Ämne2, Meddelande2 och Ämne4, Meddelande4
Mottagare3 får ett meddelande: Ämne3, Meddelande3
Om du markerar alternativet Samla in adresser från sökresultat får alla tre mottagarna alla fyra meddelanden (Ämne1, Meddelande1; Ämne2, Meddelande2; Ämne3, Meddelande3; och Ämne4, Meddelande4) och varje meddelande adresseras till alla tre mottagarna.