Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Skicka Event
 
Skicka Event
Användning 
Utför en åtgärd i ett annat program i Windows; skickar ett Apple Event till ett annat program i macOS.
Se även 
Format 
Windows: Skicka Event ["avet"; "<eventnamn>"; "<Fil eller Beräkning eller Text>"]
macOS: Skicka Event ["<Målprogram>"; "<Event-klass>"; "<Event-ID>", "<Dokument eller Beräkning eller Scripttext>"]
Tillval (Windows)
Skicka <eventnamn>-meddelande låter dig välja mellan följande:
öppna dokument/program ber FileMaker Pro öppna en dokumentfil eller ett program. Dokumenten öppnas med det program Windows associerat med dokuments filtyp.
skriv ut dokument ber FileMaker Pro skriva ut ett dokument i ett annat program.
Fil låter dig ange vilket dokument/program som ska öppnas eller vilket dokument som ska skrivas ut. Mer information finns i Skapa filsökvägar.
Beräkning låter dig skapa ett meddelande utifrån en beräkning.
Text låter dig manuellt skriva den meddelandetext som ska skickas.
Visa det andra programmet i förgrunden aktiverar målprogrammet och visar det på skärmen. Ditt script kan bli långsammare om du väljer att visa målprogrammet. Om Visa det andra programmet i förgrunden inte är markerat kommer eventet att köras i bakgrunden.
Tillval (macOS)
Skicka <värde> event med låter dig välja mellan följande:
Öppna program talar om för FileMaker Pro att öppna ett program. Klicka på Ange program för att välja program.
Öppna dokument talar om för FileMaker Pro att öppna ett dokument i målprogrammet. Du kan också ange ett beräknat värde eller ett script.
Utför script talar om för FileMaker Pro att köra ett script i målprogrammets språk. Klicka på Ange program för att välja ett program och använd Dokument för att välja vilket dokument som ska användas med målprogrammet. Eller välj Scripttext och skriv in scripttexten eller skriv in namnet på scriptet (se till att det är ett script som känns igen av målprogrammet).
Annat visar dialogrutan Ange event, där du själv kan skriva in Event-klass och Event-ID för Apple Events.
Dokument låter dig välja det dokument som du vill använda med målprogrammet. Mer information finns i Skapa filsökvägar.
Beräkning låter dig skapa en beräkning som genererar det värde du vill skicka med eventet.
Visa det andra programmet i förgrunden aktiverar målprogrammet och visar det på skärmen. Ditt script kan bli långsammare om du väljer att visa målprogrammet. Om Visa det andra programmet i förgrunden inte är markerat kommer eventet att köras i bakgrunden.
Vänta tills Apple Event är utfört talar om för FileMaker Pro att vänta tills eventet är klart innan scriptet fortsätter. Om du inte vill vänta tills eventet är klart avmarkerar du tillvalet.
Kopiera eventresultatet till Urklipp kopierar eventresultaten till Urklipp, varifrån de kan hämtas vid ett senare tillfälle. Det här tillvalet är inaktiverat om Visa det andra programmet i förgrunden är valt.
Ange program låter dig välja målprogram.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Nej 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Skicka Event startar ett annat program, öppnar ett dokument i ett annat program eller skriver ut ett dokument i ett annat program (Windows), eller skickar ett Apple Event till ett annat program (macOS).
Varje scriptsteg i Skicka Event skickar ett event. Du kan inkludera mer än ett Skicka Event i ett script.
När du anger ett dokument eller program med en beräkning eller text visas namnet för filtypen eller programmet som <okänt> i scriptdefinitionen.
Windows: För ytterligare scriptfunktioner kan du skapa ett program i Basic eller C och köra programmet med det här scriptsteget.
macOS: När FileMaker Pro skickar ett Apple Event skickar det textdata (inte kompilerade data). Du måste veta vilken information som målprogrammet förväntas ta emot med ett event.
Exempel 1 
Öppnar programmet TextEdit i macOS.
Skicka Event ["TextEdit", "aevt", "oapp"]
Exempel 2 
Öppnar programmet Anteckningar i Windows.
Skicka Event ["aevt"; "odoc"; "NOTEPAD.EXE"]
Exempel 3 
Öppnar filen bilden.bmp med dess standardprogram i Windows.
Skicka event ["aevt"; "odoc"; "image.bmp"]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)