Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Utför DDE-kommando (Windows)
 
Utför DDE-kommando (Windows)
Användning 
Skickar ett DDE-kommando till ett annat program för att utföra kommadon i det programmet.
Se även 
Format 
Utför DDE-kommando [Tjänst: <tjänstnamn>; Objekt: <objektets text eller filnamn>; Kommandon: <kommandon>]
Tillval 
Tjänstnamn är namnet på programmet som utför kommandona. Se dokumentationen till programmet som du anger för den giltiga tjänsten. Du kan ange namnet på tjänsten som text eller klicka på Ange för att skapa namnet utifrån en beräkning.
Objekt är ett filnamn eller en textsträng som beskriver det objekt som programmet utför kommandona på. Giltiga ämnen finns i dokumentationen till programmet som anges i Tjänst. Du kan ange ämnesnamnet som text eller klicka på Ange för att skapa namnet utifrån en beräkning. Mer information finns i Skapa filsökvägar.
Kommandon är ett beräknat värde eller en textsträng som anger vad programmet gör. Giltiga kommandon och format finns i dokumentationen till programmet som anges i Tjänst. Du kan ange kommandon som text eller klicka på Ange för att skapa dem utifrån en beräkning.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Nej 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Det här scriptsteget skickar ett DDE-kommando (Dynamic Data Exchange, dynamiskt datautbyte) till ett annat program för att utföra en rad kommandon som finns tillgängliga i det programmet.
FileMaker Pro skickar DDE-kommandon, men tar inte emot dem.
Eftersom DDE är en Windows-funktion kommer scriptsteget att ignoreras om du kör ett script som innehåller detta steg på en macOS-baserad dator. (En felkod som kan registreras med funktionen Get ( SenasteFel ) skapas.)
När ett FileMaker Pro-script först upprättar en DDE-anslutning hålls anslutningen öppen för att utföra efterföljande scriptsteg för samma tjänst och objekt. Om scriptet inkluderar ett annat DDE Execute-scriptsteg med ett annat tjänstnamn eller objekt stänger FileMaker Pro den aktuella anslutningen och öppnar en annan med det nya tjänstnamnet och objektet. Alla öppna anslutningar stängs när scriptet är slutfört.
Exempel 1 
Öppnar en URL-adress i Internet Explorer. (Internet Explorer måste vara startat när scriptet körs.)
Utför DDE-kommando [Tjänst: "iexplore"; Ämne: "WWW_OpenURL";
Kommandon: "www.filemaker.com"]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)