Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för rättstavning > Installera ordlista
 
Installera ordlista
Användning 
Öppnar dialogrutan Installera ordlistor.
Se även 
Format 
Installera ordlista
Tillval 
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Nej 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Det här scriptsteget är detsamma som att välja Redigera > Rättstavning > Installera ordlistor.
Du kan använda det här scriptsteget för att öppna dialogrutan Installera ordlista om du angivit att användarna inte ska ha tillgång till menyerna i FileMaker Pro.
Exempel 1 
Öppnar dialogrutan Installera ordlista och kontrollerar stavningen i alla fält i aktuell post.
Installera ordlista
Kontrollera aktuell post
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)