Automatisera uppgifter med scripts > Script med ActiveX Automation (Windows)
 
Script med ActiveX Automation (Windows)
Många Windows-program använder protokollet ActiveX Automation för att göra objektmodeller tillgängliga för extern kontroll.
Stödet för ActiveX Automation i FileMaker Pro gör att du kan öppna och stänga FileMaker Pro-filer, växla mellan programmets vyer och köra FileMaker Pro-scripts.
FileMaker Pro är en automatiseringsserver. De objekt som FileMaker Pro gör tillgängliga för automatisering kan användas av en ActiveX-klient eller automatiseringsklienter, t.ex. Visual Basic och andra liknande programmeringsverktyg.
Den främsta fördelen med ActiveX Automation i FileMaker Pro är att det går att starta FileMaker Pro-scripts utanför FileMaker Pro-programmet.
Med FileMaker Pro, ActiveX Automation och Visual Basic kan du t.ex. skapa ett eget program (med ett eget gränssnitt) och köra flera program för att utföra en uppgift. Du kan t.ex. definiera ett fönster i Visual Basic som innehåller knappen "Hämta dagens försäljningsdata". Proceduren för "Hämta dagens försäljningsdata" öppnar en FileMaker Pro-fil och anropar ett FileMaker Pro-script som söker efter och exporterar dagens alla försäljningsdata. Därefter startas Excel och ett diagram över den exporterade informationen skapas.
Kommentar 
Användarkontot måste ha den utökade behörigheten fmextscriptaccess aktiverad för att andra program ska kunna komma åt en FileMaker-lösning med ActiveX Automation. Mer information finns i Ändra den utökade behörigheten för en behörighetsuppsättning.
Om du vill implementera ActiveX Automation med FileMaker Pro måste du ha goda kunskaper i ett programmeringsspråk, t.ex. Visual Basic eller C++.
Om du vill ha mer information om scripts med ActiveX Automation kan du söka i FileMaker Knowledge Base.