Referens > Kortkommandon (Windows) > Kortkommandon för scriptfönster (Windows)
 
Kortkommandon för scriptfönster (Windows)
Använd dessa kortkommandon i Scriptfönster för att skapa och redigera script.
 
För att
Tryck på
Skapa ett ny script
Ctrl+N
Spara ett script
Ctrl+S
Öppna markerat script i en ny flik
Ctrl+T
Öppna markerat script i ett nytt fönster
Ctrl+Skift+T
Köra markerat script
Ctrl+R
Spara och kör markerat script
Ctrl+Skift+R
Felsök markerat script (FileMaker Pro Advanced)
Ctrl+Alt+R
Spara alla scripts och felsök markerat script (FileMaker Pro Advanced)
Ctrl+Skift+Alt+R
Stäng aktuell flik
Ctrl+W
Stäng alla flikar
Ctrl+Alt+W
Stäng Scriptfönster
Alt+F4
Flytta till nästa flik i sektionen för scriptredigering
Ctrl+`
Flytta till föregående flik i sektionen för scriptredigering
Ctrl+Skift+Å
Flytta genom sektionerna i Scriptfönster
Ctrl+Ä
Flytta markerat scriptsteg upp eller ned i scriptet
Ctrl+uppåtpil, Ctrl+nedåtpil
Lägg till en kommentar på en tom rad
#
Visa tillval för scriptsteg
+ (plus)
Flytta genom tillvalen mellan hakparenteser i sektionen för scriptredigering
Vänsterpil, högerpil, Tabb, Skift+Tabb
Välj ett tillval för ett scriptsteg när det är i fokus
Mellanslagstangenten
Ta bort fokus från alla tillval för scriptsteg
Esc
Radera markerat script eller scriptsteg
Delete, backsteg
Duplicera markerat script eller scriptsteg
Ctrl+D
Inaktivera markerat scriptsteg (FileMaker Pro Advanced)
Ctrl+Skift+/
Skriv ut markerat script
Ctrl+P