Referens > Kortkommandon (macOS) > Kortkommandon för scriptfönster (macOS)
 
Kortkommandon för scriptfönster (macOS)
Använd dessa kortkommandon i Scriptfönster för att skapa och redigera script.
 
För att
Tryck på
Skapa ett ny script
Kommando-N
Spara ett script
Kommando-S
Öppna markerat script i en ny flik
Kommando-T
Öppna markerat script i ett nytt fönster
Kommando-Skift-T
Köra markerat script
Kommando-R
Spara och kör markerat script
Kommando-Alt-R
Felsök markerat script (FileMaker Pro Advanced)
Kommando-Skift-R
Spara alla scripts och felsök markerat script (FileMaker Pro Advanced)
Kommando-Skift-Alt-R
Stäng aktuell flik
Kommando-W
Stäng alla flikar
Kommando-Alt-W
Stäng Scriptfönster
Kommando-Skift-W
Flytta till nästa flik i sektionen för scriptredigering
Kommando-Skift- Alt-9
Flytta till föregående flik i sektionen för scriptredigering
Kommando-Skift-Alt-8
Flytta markerat scriptsteg upp eller ned i scriptet
Kommando-Control-uppåtpil, Kommando-Control-nedåtpil
Lägg till en kommentar på en tom rad
#
Visa tillval för scriptsteg
+ (plus)
Flytta genom tillvalen mellan hakparenteser i sektionen för scriptredigering
Vänsterpil, högerpil, Tabb, Skift-Tabb
Välj ett tillval för ett scriptsteg när det är i fokus
Mellanslagstangenten
Ta bort fokus från alla tillval för scriptsteg
Esc
Radera markerat script eller scriptsteg
Delete, backsteg
Duplicera markerat script eller scriptsteg
Kommando-D
Inaktivera markerat scriptsteg (FileMaker Pro Advanced)
Kommando-/
Skriv ut markerat script
Kommando-P