Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för poster > Spara poster som ögonblicksbildlänk
 
Spara poster som ögonblicksbildlänk
Användning 
Sparar en uppsättning hittade poster i en FileMaker Pro Snapshot Link-fil (FMPSL).
Se även 
Format 
Spara poster som ögonblicksbildlänk ["<namn på utdatafil>"; Skapa e-post; Alla poster som bearbetas/Aktuell post]
Tillval 
Ange utdatafil låter dig ange sökvägen till ögonblicksbildlänken. Ange en sökväg per rad. FileMaker Pro kommer att använda den första sökväg som hittas. Mer information finns i Skapa filsökvägar. Du kan också välja Skapa e-post med fil som bilaga och skapa ett tomt e-postmeddelande med ögonblicksbildlänken som bifogad fil.
Om FileMaker Pro kör ett script som inte anger en absolut sökväg, och databasfilen som innehåller scriptet har en värd, antas sökvägen vara den aktuella användarens Dokument-mapp.
Alla poster som bearbetas sparar alla hittade poster.
Aktuell post sparar endast den aktuella posten.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Partiell 
Runtime-lösning 
Nej 
Kommer från 
FileMaker Pro 11.0
Beskrivning 
Detta steg fungerar i alla lägen utom sökläget.
Om du vill skicka en ögonblicksbildlänk via SMTP använder du scriptsteget Skicka e-post med ögonblicksbilden som bifogad fil, och placerar den efter scriptsteget Spara poster som ögonblicksbildlänk i scriptet.
Använd det här scriptsteget med funktionen Get ( TemporärSökväg ) för att spara ögonblicksbildlänken på en tillfällig plats, om du inte behöver lagra den lokalt. Om du använder Get ( TemporärSökväg ) för att utforma en filsökväg tilldelar du den först en variabel och använder sedan variabeln i dialogrutan Ange utdatafil. Mer information finns i Skapa filsökvägar.
Kommentarer 
FileMaker WebDirect har inte stöd för alternativet Ange exportfil. FileMaker WebDirect sparar länkar till ögonblicksbilder i webbläsarens standardplats för nedladdningar.
Script som körs av FileMaker Server följer FileMaker Server-filsökvägsbeteenden. Mer information finns i Sökvägar i script på serversidan.
Om du inte anger utdatafilens sökväg används filens namn när länken till filen med ögonblicksbilden sparas med FileMaker Go.
Du kan öppna en länk till en ögonblicksbildfil på flera iOS-enheter i följande fall:
FileMaker Pro-filen finns lagrad på respektive enhet.
ögonblicksbildlänkfilen skapades i FileMaker Go.
den ursprungliga FileMaker Pro-filen och den lokala kopian av filen har matchande filnamn och finns på samma relativa plats.
Exempel 1 
Sparar den aktuella posten som en ögonblicksbildlänk och frågar var användaren vill spara länken till ögonblicksbilden.
Spara poster som ögonblicksbildlänk [Aktuell post]
Exempel 2 
Sparar hittade poster som en ögonblicksbildlänk i en temporär katalog och skapar sedan ett e-postmeddelande med ögonblicksbildlänken bifogad.
Ange variabel [$SÖKVÄG; Värde: Get ( TemporärSökväg ) & "Fakturor.fmpsl"]
Spara poster som ögonblicksbildlänk ["$SÖKVÄG"; Skapa e-post; Alla poster som bearbetas]
Relaterade avsnitt 
Funktionen Get ( Skrivbordssökväg )
Funktionen Get ( TemporärSökväg )
Scriptsteget Exportera poster
Scriptsteget Importera poster
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)