Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för poster > Spara poster i Excel-format
 
Spara poster i Excel-format
Användning 
Sparar poster till ett angivet kalkylblad i Excel.
Se även 
Format 
Spara poster i Excel-format [Återställ; Med dialogruta: På/Av; "<utdatafilnamn>";
Öppna automatiskt; Skapa e-post; Alla poster som bearbetas/Aktuell post]
Obs!  Om du vill spara poster som kalkylblad i Microsoft Excel måste du ha behörigheten Tillåt export, eller också måste du ställa in scriptet så att det körs med fullständig behörighet.
Tillval 
Med dialogruta anger om dialogrutan Excel-alternativ ska visas när scriptsteget utförs, om du redan har angett en fil. Om du inte har angett någon fil visas dialogrutan Spara poster i Excel-format när scriptsteget utförs, men dialogrutan Excel-alternativ visas inte.
Ange exportfil anger filsökvägen. Välj den mapp du vill exportera till eller skriv filsökvägen direkt i listan. Ange en sökväg per rad. FileMaker Pro kommer att använda den första sökväg som hittas. Mer information finns i Skapa filsökvägar. Du kan välja att öppna fil automatiskt eller välja att Skapa e-post med fil som bilaga om du vill skapa ett tomt e-postmeddelande med Excel-filen som bifogad fil.
Om FileMaker Pro kör ett script som inte anger en absolut sökväg, och databasfilen som innehåller scriptet har en värd, antas sökvägen vara den aktuella användarens dokumentmapp.
Ange tillval visar dialogrutan "Spara poster i Excel-format". I listan Spara väljer du Poster som bearbetas eller Aktuell post. Ange om värdena i den första raden ska användas som fältnamn eller som data. Vid Kalkylblad, Titel, Ämne och Författare kan du ange text direkt, eller klicka på Ange om du vill ange ett fältnamn eller värden från en beräkning.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Nej 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 8.0
Beskrivning 
Detta steg fungerar i alla lägen utom sökläget.
Exempel 1 
Söker efter och sorterar poster och sparar sedan hittade poster som en Excel-fil utan att meddela användaren.
Gå till layout ["Fakturor"]
Utför sökning [Spara]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Spara poster i Excel-format [Med dialogruta: Av; "Unpaid Invoice List.xlsx"; Poster som söks igenom]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteget Exportera poster
Scriptsteget Importera poster
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)