Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för poster > Återställ post/sökpost
 
Återställ post/sökpost
Användning 
Återställer den aktuella posten eller sökposten till dess ursprungliga tillstånd, innan redigeringen påbörjades.
Se även 
Format 
Återställ post/sökpost [Med dialogruta: På/Av]
Tillval 
Med dialogruta visar en dialogrutan när scriptsteget utförs, och ber användaren att bekräfta återställningsåtgärden.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Partiell 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Partiell 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 1 
Visar en dialogruta om den aktuella posten har ändrats men inte verkställts. Ger användaren alternativet att återställa posten.
If [Get ( ÖppenPoststatus ) = 2]
Visa anpassad dialogruta ["Den här posten har ändrats från dess ursprungliga innehåll."]
#Knapp 1 är Verkställ. Knapp 2 är Återställ.
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 2]
Återställ post/sökpost [Med dialogruta: Av]
End If
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)