Ansluta till externa datakällor > Arbeta med externa datakällor > Återställa länkar till ODBC-datakällor
 
Återställa länkar till ODBC-datakällor
Om en eller flera tabellnamn har ändrats i en ODBC-datakälla kan du uppdatera länkar mellan FileMaker-filen och den externa SQL-datakällan (ESS) i dialogrutan Hantera databas.
Så här uppdaterar du länkar till ODBC-datakällor:
1. Välj Arkiv > Hantera > Databas.
2. Klicka på fliken Tabeller i dialogrutan Hantera databas.
I FileMaker visas tabeller från ODBC-tabellen i kursiv stil. Om ett tabellnamn har ändrats i ODBC-datakällan visas <Tabellen saknas> i kolumnen Information och knappen Länka om visas i dialogrutan Hantera databas.
3. Välj den tabell som saknas.
4. Klicka på Länka om.
5. I dialogrutan Ange tabell väljer du tabellen med nytt namn och klickar på OK.
Om fältnamn i ODBC-tabellen har ändrats eller saknas måste du synkronisera fältschemat. Mer information finns i Uppdatera data mellan FileMaker och ODBC-datakällor.
Kommentar 
När du länkar om verifieras eller definieras inte primära nycklar på nytt.
Om inga fält matchar i den omlänkade tabellen visas ett felmeddelande där du får välja om du vill fortsätta eller avsluta processen med att länka om.
Du kan begränsa listan med tabeller som visas genom att ställa in ett filter på ODBC-fliken i dialogrutan Redigera datakälla. Mer information finns i Redigera ODBC-datakällor.