Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för konton > Återställ kontolösenord
 
Återställ kontolösenord
Användning 
Återställer lösenordet för det befintliga FileMaker Pro-konto du anger.
Se även 
Format 
Återställ kontolösenord [Kontonamn: <kontonamn>;
Nytt lösenord: <lösenord>; Tidsbegränsa lösenord]
Tillval 
Kontonamn låter dig ange namnet på ett befintligt FileMaker Pro-konto som innehåller lösenordet som ska återställas.
Nytt lösenord är det nya lösenordet för kontot.
Användaren måste ändra lösenord vid nästa inloggning tvingar användarna ändra sina lösenord nästa gång de loggar in på databasen.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Använd scriptsteget flera gånger om du vill återställa flera konton med ett enda script.
Kommentarer 
Du måste ha behörighetsuppsättningen Full åtkomst för att kunna utföra det här scriptsteget. Om du vill låta användare med lägre behörighet än fullständig behörighet utföra det här scriptsteget, högerklickar du på aktuellt script i sektionen för scripts och väljer Bevilja fullständig behörighet.
Det här scriptsteget återställer kontolösenordet utan att visa någon dialogruta.
Exempel 1 
Ändrar lösenordet för kontot Försäljning. Kräver att du ändrar lösenordet nästa gång du loggar in på kontot.
Återställ kontolösenord [Kontonamn: "Försäljning"; Nytt lösenord: "1234"; Tidsbegränsa lösenord:
Exempel 2 
Frågar om du vill ändra lösenordet för det aktuella kontot. Återställer lösenordet med innehållet i fältet Lösenord.
Visa anpassad dialogruta ["Återställa det aktuella kontolösenordet?"; Konton::Lösenord]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Återställ kontolösenord [Kontonamn: Get ( Kontonamn ); Nytt lösenord: Konton::Lösenord]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)