Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fält > Uppdatera fältinnehåll
 
Uppdatera fältinnehåll
Användning 
Kopierar nya värden från källfältet med länkdata till de aktuella hittade posterna.
Se även 
Format 
Uppdatera fältinnehåll [Med dialogruta: På/Av; <tabell::fält>]
Tillval 
Med dialogruta anger om en dialogruta ska visas när scriptsteget körs, vilket gör att användarna kan bekräfta informationen i fältet.
Gå till målfält anger målfältet för uppdateringsåtgärden. FileMaker Pro flyttar markören till det fält du anger. Detta måste vara det matchande fältet för den relation länken är baserad på, inte källan eller destinationen för länken. Om inget fält är valt returnerar Uppdatera fältinnehåll en felkod som kan fångas upp med funktionen Get ( SenasteFel ).
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Partiell 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Partiell 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Målfältet som är angivet för steget Uppdatera fältinnehåll måste vara ett redigerbart fält.
Uppdateringar utförs bara på hittade poster i den aktiva tabellen.
Beräkningsfält kan inte användas för kommandot Uppdatera fältinnehåll. Om du använder kommandot Uppdatera fältinnehåll och du använder ett beräkningsfält som det matchande värdet måste du ange ett av inmatningsfälten för beräkningen som fältparameter för Uppdatera fältinnehåll.
När du använder scriptsteget Uppdatera fältinnehåll, måste data verkställas innan bearbetningen kan genomföras. Annars kan du få oväntade resultat. Mer information finns i Verkställa information i poster.
Script på serversidan och Anpassad webbpublicering kör det här scriptsteget som om alternativet Med dialogruta är inställt på Av.
Exempel 1 
Söker efter poster med matchande värden i fältet Kund-ID och uppdaterar sedan alla länkdata i sökresultatet utifrån den relation som använder Kund-ID som ett matchande fält.
Gå till layout ["Fakturainformation"]
Sök efter matchande poster [Ersätt; Fakturor::Kund-ID]
Uppdatera fältinnehåll [Med dialogruta: Av; Fakturor::Kund-ID]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)