Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Uppdatera portal
 
Uppdatera portal
Användning 
Uppdaterar relationen och innehållet i det namngivna objektet.
Se även 
Format 
Uppdatera portal [Objektnamn: objektnamn]
Tillval 
Objektnamn är ett namngivet objekt i aktuell layout. Om Objektnamn inte är angivet, uppdaterar Uppdatera portal det aktiva layoutobjektet. Mer information finns i Namnge objekt.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 14.0
Beskrivning 
Uppdatera portal uppdaterar det kopplade relationen och innehållet i en portal. Använd kommandot Uppdatera portal när ett globalt fält som används i portalens filtreringsberäkning har ändrats. Använd Uppdatera portal med scripttriggern VidObjektStäng om du till exempel vill uppdatera en portal när användaren verkställer en ändring i ett fält som används i portalens filtreringsberäkning.
Kommentarer 
I FileMaker WebDirect utför Uppdatera portal scriptsteget Uppdatera fönster.
Om layoutobjektet som anges vid Objektnamn inte är en portal, utför Uppdatera portal scriptsteget Uppdatera objekt.
Exempel 1 
Anger värdet av ett globalt fält som används i en portals filtreringsberäkning och uppdaterar sedan portalen.
Tilldela fält [Kund::Filer; 16]
Uppdatera portal [Objektnamn: "Kundbeställningar"]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)