Granska och skriva ut information > Skriva ut information i tabeller och fält
 
Skriva ut information i tabeller och fält
FileMaker Pro skriver ut fältnamn, fälttyper och formel- och inmatningstillval för varje tabell som du markerar.
1. Välj Arkiv > Hantera > Databas.
2. Gör sedan följande:
Klicka på fliken Tabeller om du vill skriva ut information för en eller flera tabeller. Välj sedan de tabeller som du vill skriva ut.
Klicka på fliken Fält om du vill skriva ut fältinformation. Välj en tabell för Tabell och välj sedan de fält du vill skriva ut.
3. Klicka på Skriv ut.
4. Klicka på OK (Windows) eller Skriv ut (macOS).
Relaterade avsnitt 
Skriva ut poster