Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för filer > Skriv ut
 
Skriv ut
Användning 
Skriver ut information som finns i en fil.
Se även 
Format 
Skriv ut [Spara: <skrivare>; Med dialogruta: På/Av]
Tillval 
Med dialogruta anger om dialogrutan Skriv ut ska visas när scriptsteget utförs.
Ange utskriftstillval låter dig ange utdatadestination. När scriptet körs kommer utdata från det att skickas till den skrivare eller fax som du har angett.
macOS: Som ett alternativ till att ange en skrivare eller fax kan du klicka på PDF i dialogrutan Skriv ut och sedan välja ett PDF-alternativ från listan eller välja Redigera-menyn när du vill definiera ett anpassat utdataformat eller mål för PDF-filen.
Om du inte anger ett utdatamål innan du sparar scriptet eller om angiven skrivare inte kan hittas när scriptet utförs, kommer utdata från scriptsteget att skickas till användarens standardskrivare.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Partiell 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Du kan lagra utskriftsalternativ med det här scriptsteget eller låta användaren ange utskriftsvillkor när steget utförs.
Om utskriften behöver särskilda tillval för utskriftsformat för att skriva ut korrekt lägger du till scriptsteget Skrivarinställning före steget Skriv ut.
Kommentarer 
I FileMaker WebDirect:
Det här scriptsteget skapar en PDF i en ny webbläsarflik. Om du vill skriva ut PDF:en använder du webbläsarens kontroller.
Om typsnitten inte visas korrekt i PDF:en kontrollerar du att alla nödvändiga typsnitt är installerade och tillgängliga för Web Publishing Engine i FileMaker Server-driftsättningen. Se hjälpen till FileMaker Server.
Webbvisare visar inte innehållet i PDF-filer.
När du använder mer än ett scriptsteg för utskrift i ett script, kommer det sparade skrivarnamnet endast att gälla det scriptsteg för utskrift som det innehåller.
Inställningarna för dubbelsidig utskrift och antalet kopior har ingen effekt FileMaker Go. Det här scriptsteget innehållet heller inget alternativ för att ställa in maximal bild-DPI, men du kan välja en upplösning i dialogrutan FileMaker Go Utskriftsformat.
Exempel 1 
Går till layouten Skriv ut fakturor, sorterar posterna och skriver ut.
Gå till layout ["Skriv ut fakturor]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Skriv ut [Spara: Skrivare; Med dialogruta: Av]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)