Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för filer > Skrivarinställning
 
Skrivarinställning
Användning 
Anger tillval för Skrivarinställningar, t.ex. pappersstorlek och orientering. Tillvalen lagras i det här scriptsteget.
Se även 
Format 
Skrivarinställning [Återställ; Med dialogruta: På/Av]
Tillval 
Med dialogruta anger om dialogrutan Utskriftsformat ska visas när scriptsteget utförs. Om du ställer in Med dialogrutaAv skickas utdata från detta scriptsteg till den senast angivna skrivaren och inte till den skrivare som angavs i scriptsteget.
Ange utskriftsformat låter dig välja alternativ för utskriftsformat som lagras tillsammans med scriptsteget.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Partiell 
FileMaker Go 
Partiell 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Partiell 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Kommentarer 
FileMaker Server, FileMaker Go och FileMaker WebDirect har inte stöd för Med dialogruta: .
I FileMaker Server och FileMaker WebDirect ställer det här scriptsteget också in alternativen för PDF-filer som har skapats med scriptsteget Spara poster i PDF-format.
Exempel 1 
Går till layouten Skriv ut fakturor, sorterar poster, ändrar skrivarinställningar och skriver ut.
Gå till layout ["Skriv ut fakturor]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Skrivarinställning [Återställ; Med dialogruta: Av]
Skriv ut [Med dialogruta: På]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)