Skydda databaser > Använda fördefinierade behörighetsuppsättningar
 
Använda fördefinierade behörighetsuppsättningar
Varje ny FileMaker Pro-databas innehåller tre fördefinierade behörighetsuppsättningar. De är:
Full åtkomst: tillåter visning och ändring av allt i en fil
Endast datainmatning: tillåter endast visning och inmatning av data
Skrivskyddad åtkomst: tillåter visning men inte ändring av data
Obs!  Behörighetsuppsättningen Skrivskyddad åtkomst ger skrivbehörighet till alla globala fält. Om du vill skapa behörighetsuppsättningar där globala fält och alla registrerade data är skrivskyddade kan du duplicera behörighetsuppsättningen Skrivskyddad åtkomst och ändra Poster från Anpassad behörighet till Endast visa i alla tabeller.
Du kan inte ändra eller radera de här fördefinierade behörighetsuppsättningarna, utom för att aktivera eller inaktivera utökad behörighet för dem. Du kan antingen använda dem som de är eller duplicera dem och sedan ändra kopiorna.
Följande tabell sammanfattar behörighetsuppsättningarnas egenskaper.
 
Behörighet
Full åtkomst, behörighetsuppsättning
Endast datainmatning, behörighetsuppsättning
Skrivskyddad åtkomst
Poster (i alla tabeller)
skapa, ändra, radera
skapa, ändra, radera
endast visning
Layouter
alla ändringsbara
endast visning
endast visning
Värdelistor
alla ändringsbara
endast visning
endast visning
Scripts
alla ändringsbara och körbara
alla endast körbara
alla endast körbara
Utökad behörighet
alla utan, med undantag för fmreauthenticate10
alla utan, med undantag för fmreauthenticate10
alla utan, med undantag för fmreauthenticate10
Tillåt utskrift
aktiverat
aktiverat
aktiverat
Tillåt export
aktiverat
aktiverat
aktiverat
Hantera utökad behörighet
aktiverat
inaktiverat
inaktiverat
Tillåt att användaren åsidosätter varningar om datakontroll
aktiverat
inaktiverat
inaktiverat
Koppla bort användaren från servern vid inaktivitet
inaktiverat
aktiverat
aktiverat
Tillåt att användaren ändrar sitt eget lösenord
aktiverat
aktiverat
aktiverat
Lösenord måste ändras var x dag
inaktiverat
inaktiverat
inaktiverat
Minsta längd för lösenord
inaktiverat
inaktiverat
inaktiverat
Tillgängliga menykommandon
Allt
Allt
Allt
Obs!  Behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst är den enda uppsättning som ger tillgång till dialogrutan Hantera databas, där du kan ändra fält, tabeller, relationer och datakällor. Det är också den enda behörighetsuppsättningen som tillåter ändring av konton och behörighet. Du kan inte aktivera den här behörigheten i någon annan behörighetsuppsättning. En användare som vill göra ändringar av databasdefinitionen eller behörigheterna måste därför öppna filen med ett konto som har behörighetsuppsättningen Full åtkomst.
Minst ett aktivt FileMaker-verifierat konto i varje fil måste ha behörighetsuppsättningen Full åtkomst. Ett felmeddelande visas om du redigerar kontona så att inget aktivt konto får behörighetsuppsättningen Full åtkomst.
Relaterade avsnitt 
Ändra behörighet för poster
Ändra layoutbehörighet
Ändra behörighet för värdelistor
Ändra behörighet för scripts
Ändra den utökade behörigheten för en behörighetsuppsättning
Ändra annan behörighet