Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Använda verktyg för att placera objekt exakt
 
Använda verktyg för att placera objekt exakt
Det finns flera verktyg som hjälper dig att på ett exakt sätt ändra storlek och form samt placera objekt i Layoutläget: Granskaren, linjaler, stödraster, stödlinjer, dynamiska guider och skärmupplösningsschabloner.
Relaterade avsnitt 
Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund
Ordna objekt