Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Använda verktyg för att placera objekt exakt > Placera objekt med Granskaren
 
Placera objekt med Granskaren
1. Markera ett eller flera objekt i layoutläget.
2. Klicka på Granskare Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Position Position.
3. I området Position anger du ett eller flera nya värden.
4. Tryck på Retur eller tabbtangenten eller klicka utanför Granskaren för att ändringarna ska gälla.
Kommentar 
Information om hur du ändrar måttenheter finns i Använda linjaler och stödraster.
Relaterade avsnitt 
Ange alternativ för automatisk storleksändring av layoutobjekt