Skapa diagram från data > Skapa och redigera diagram i layoutläget > Placera diagrammet i rätt layoutdel
 
Placera diagrammet i rätt layoutdel
Data i diagram som har skapats i layoutläget värderas utifrån vilken layoutdel diagrammet är placerat i.
När du använder en beräkning för att ange en diagramrubrik beräknas rubriken utifrån diagrammets layoutdel.
Obs!  Du kan inte placera ett diagram i en portal. Du kan däremot placera ett diagram i ett flytande fönster inuti en portal.
När data är baserade på aktuellt sökresultat
 
När du placerar ett diagram i
... visas diagramdata i FileMaker Pro i
När Statistikberäknade grupper med poster är markerat visas diagramdata i FileMaker Pro i
Layoutens övre navigeringsdel
Aktuellt sökresultat
Den första posten i var och en av de yttersta sorterade grupperna
Layoutens sidhuvud eller huvuddel
Aktuellt sökresultat
Den första posten i var och en av de yttersta sorterade grupperna
Layoutdelens sidfot
Aktuellt sökresultat
Den sista posten i var och en av de yttersta sorterade grupperna
Layoutens nedre navigeringsdel
Aktuellt sökresultat
Den sista posten i var och en av de yttersta sorterade grupperna
Inledande delsumma i layoutdel
Alla poster i den sorterade gruppen
Den första posten i undergruppen till den sorterade gruppen
Avslutande delsumma i layoutdel
Alla poster i den sorterade gruppen
Den sista posten i varje undergrupp till den sorterade gruppen
Inledande totalsumma i layoutdel
Aktuellt sökresultat
Den första posten i var och en av de yttersta sorterade grupperna
Avslutande totalsumma i layoutdel
Aktuellt sökresultat
Den sista posten i var och en av de yttersta sorterade grupperna
Kommentar 
Diagram som är placerade i en delsummadel använder data i den sorterade gruppen till att skapa diagrammet. Om det inte finns någon sorteringsordning visas enskilda datavärden i hela sökresultatet. Delsummor betraktas som inre summor eftersom de visar samlade data från en grupp inom datauppsättningen utifrån den sorteringsordning du anger.
Diagram som är placerade i en totalsummadel använder data från den yttersta nivån för varje sorterad delsummagrupp. Totalsummor betraktas som yttre summor eftersom de visar en övergripande summa av samlade data baserat på hela sökresultatet. Du kan även använda totalsummadelarna för att summera varje delsummagrupp.
De yttersta sorterade grupperna är de grupper med poster som sorterats efter det första fältet i listan i dialogrutan Sorteringsordning.
För totalsummor som beräknats på det aktuella sökresultatet förutsätts att du vill visa data i varje delsummagrupp. Därför förväntas definitionen av x-axeln (kategorietiketter i cirkeldiagram) vara sorteringsfältet och definitionen av y-axeln (sektorsdata i cirkeldiagram) vara ett statistikfält. Om du exempelvis vill skapa ett cirkeldiagram som jämför det totala antalet företag per land, måste du sortera data efter land (x-axeln eller kategorietiketter) och summera data i företagsfältet (y-axeln eller sektorsdata) för att beräkna antalet företag per land. Sedan visas de summerade värdena per land.
När data är baserade på den aktuella posten (avgränsade värden)
 
När du placerar ett diagram i
... visas diagramdata i FileMaker Pro i
Sidhuvud, sidfot, övre eller nedre navigeringsdel eller huvuddelen av en layout
Aktuell post
Inledande delsumma i layoutdel
Första posten i den sorterade gruppen
Avslutande delsumma i layoutdel
Sista posten i den sorterade gruppen
Inledande totalsumma i layoutdel
Första posten i sökresultatet
Avslutande totalsumma i layoutdel
Sista posten i sökresultatet
När data är baserade på relaterade poster
 
När du placerar ett diagram i
... visas diagramdata i FileMaker Pro i
Sidhuvud, sidfot, övre eller nedre navigeringsdel eller huvuddelen av en layout
Uppsättningen relaterade poster som hämtas från relationen mellan den aktuella posten och den relaterade tabellen
Inledande delsumma i layoutdel
Uppsättningen relaterade poster som hämtas från relationen mellan den första posten i en sorterad grupp och den relaterade tabellen
Avslutande delsumma i layoutdel
Uppsättningen relaterade poster som hämtas från relationen mellan den sista posten i en sorterad grupp och den relaterade tabellen
Inledande totalsumma i layoutdel
Uppsättningen relaterade poster som hämtas från relationen mellan den första posten i sökresultatet och den relaterade tabellen
Avslutande totalsumma i layoutdel
Uppsättningen relaterade poster som hämtas från relationen mellan den sista posten i sökresultatet och den relaterade tabellen
Obs!  Om du placerar ett diagram i en totalsummadel utan att sortera posterna, visas data från hela sökresultatet som om diagrammet hade placerats i ett sidhuvud, en sidfot, en övre eller nedre navigeringsdel eller en huvuddel av en layout.
Hur layoutdelar påverkar beräknade rubriker i diagram
 
När du placerar ett diagram i
... visas en rubrik för en datapunkt i FileMaker Pro från
Sidhuvud, sidfot, övre eller nedre navigeringsdel eller huvuddelen av en layout
Aktuell post
Inledande delsumma i layoutdel
Första posten i den sorterade gruppen
Avslutande delsumma i layoutdel
Sista posten i den sorterade gruppen
Inledande totalsumma i layoutdel
Första posten i sökresultatet
Avslutande totalsumma i layoutdel
Sista posten i sökresultatet
Relaterade avsnitt 
Om olika typer av layoutdelar
Arbeta med layoutdelar
Lägga till en layoutdel
Ändra en layoutdel