Referens > Ange inställningar > Ange inställningar för tillåtna värdar
 
Ange inställningar för tillåtna värdar
När du försöker ansluta till en värd som inte stöder krypterade anslutningar eller vars SSL-certifikat inte kan verifieras kan FileMaker Pro meddela dig innan programmet ansluter. Exempel på åtgärder som kan visa detta meddelande är att öppna en fil som FileMaker Pro eller FileMaker Server är värd för, skicka e-post till en SMTP-server via en säker anslutning eller utföra vissa scriptsteg.
Gör något av följande om du ser det här meddelandet:
Om du alltid vill ansluta till värden väljer du Tillåt alltid anslutning till den här värden och klicka sedan på Anslut. FileMaker Pro ansluter till värden och lägger till värden i din lista med tillåtna värdar (i dialogrutan Inställningar). Du kommer inte att få ett annat meddelande om den här värden för samma fel.
Om du vill ansluta utan att lägga till värden i listan med tillåtna värdar klickar du på Anslut.
Om du är osäker på om anslutningen till värden ska tillåtas klickar du på Avbryt och kontaktar lösningens utvecklare.
Så här tar du bort tillåtna värdar:
1. Gör något av följande:
Windows: Välj Redigera-menyn > Inställningar.
macOS: Välj FileMaker Pro > Inställningar.
2. Markera en eller flera värdar på fliken Tillåtna värdar och tryck sedan på Backsteg.
Kommentar 
I FileMaker Pro tillåts automatiskt anslutningar till värdar med verifierade SSL-certifikat och de läggs inte till i listan med tillåtna värdar.
För varje konto i en dators operativsystem kontrollerar användaren vilka värdar som läggs till i den användarens lista med tillåtna värdar. Användarens lista gäller för alla FileMaker Pro-lösningar som användaren öppnar.
Relaterade avsnitt 
Öppna delade filer som klient