Introduktion till FileMaker Pro > Använda menykommandon
 
Använda menykommandon
Du kan komma åt menykommandon genom att:
välja ett menykommando från menyraden
använda ett kortkommando
klicka på knappar i statusverktygsfältet eller formateringslisten
välja ett menykommando från en snabbmeny
aktivera ett menykommando från Apple Events (endast macOS)
Viktigt!  Det kan hända att dina menyalternativ är nedtonade om du inte har rätt behörighet för filen. Mer information finns i Skydda databaser.