Söka efter poster > Utföra en snabbsökning i bearbetningsläget
 
Utföra en snabbsökning i bearbetningsläget
Du kan göra en snabbsökning och söka igenom alla fält som är aktiverade för snabbsökning i den aktuella layouten.
Gör en sökning i sökläget om du vill hitta poster som uppfyller minst en uppsättning av de villkor som du anger. Mer information finns i Söka efter poster som uppfyller flera sökvillkor.
Så här gör du en snabbsökning:
1. Skriv ett eller flera ord i sökrutan Sökruta eller snabbsökningsruta längst upp till höger i statusverktygsfältet i bearbetningsläget.
2. Tryck på Retur.
Sökningen omfattar alla fält som är aktiverade för snabbsökning i aktuell layout. Din sökförfrågan returnerar ett sökresultat med poster. Den markerade sektionen i cirkeldiagrammet Ikon för cirkeldiagram i statusverktygsfältet anger hur stor andel av det totala antalet poster som visas.
Kommentar 
Den enda operator som kan användas i snabbsökning är matcha fras, dubbla citattecken (" ").
Om du skriver mer än ett ord i sökrutan söker FileMaker Pro efter poster som innehåller alla ord du skrivit.
Statistikfält, containerfält och globala fält ingår inte i snabbsökningen.
Om du vill visa alla poster väljer du Poster > Visa alla poster.
Visa en lista med de senaste snabbsökningarna genom att klicka på nedpilen i sökrutan. Sedan väljer du en sökterm i sökhistoriklistan och gör en snabbsökning på termen.
Relaterade avsnitt 
Konfigurera snabbsökning