Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för sökresultat > Utför snabbsökning
 
Utför snabbsökning
Användning 
Utför en snabbsökning baserat på text som du anger eller på text som returneras av en beräkning.
Se även 
Format 
Utför snabbsökning [<formel>]
Tillval 
<formel> anger söktexten.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 11.0
Beskrivning 
Det här scriptsteget hittar poster som matchar ett eller flera sökord baserade på text som du anger eller text som returneras av en beräkning.
Du kan använda funktionen Get ( Snabbsökningstext ) för att skicka texten som anges i snabbsökningsrutan till scriptsteget Utför snabbsökning.
Exempel 1 
Utför en snabbsökning med innehållet i fältet Anpassad snabbsökning, sorterar hittade poster och går till den första posten. Startas av scripttriggern VidObjektSpara.
Utför snabbsökning [Fakturor::Anpassad snabbsökning]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Gå till post/sökpost/sida [Första]
Exempel 2 
Går till layouten Fakturainformation och utför en snabbsökning med hjälp av texten i snabbsökningsrutan. Om inga poster hittas visas en anpassad dialogruta. Användbart med ett anpassat menyalternativ som utför snabbsökningar.
Gå till layout ["Fakturainformation"]
Utför snabbsökning [Get ( Snabbsökningstext )]
If [Get ( SenasteFel ) = 401]
Visa anpassad dialogruta ["Inga matchande poster " & Get ( Snabbsökningstext )]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)