Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Utför AppleScript (macOS)
 
Utför AppleScript (macOS)
Användning 
Skickar AppleScript-kommandon till ett annat program.
Se även 
Format 
Utför AppleScript ["<applescript-text>"]
Tillval 
Beräknat AppleScript anger en beräkning att använda som AppleScript-text.
Inbyggt AppleScript är texten för ett AppleScript (upp till 30 000 tecken). Indrag av upprepade loopar och villkorliga satser stöds inte.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Nej 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Du kan skapa en beräkning för att generera de AppleScript-kommandon som ska skickas, eller så kan du skriva kommandona direkt i textområdet för inbyggt AppleScript.
För beräknade script och script som sparats i FileMaker Pro-fält kompileras AppleScript-kommandona varje gång scriptet körs. Om du skriver in scriptet i textområdet för Inbyggt AppleScript kompilerar FileMaker Pro scriptet och upptäcker eventuella scriptfel eller systemfel. (Scriptet kompileras om varje gång det ändras.)
Kommentarer 
Eftersom AppleScript är en funktion för macOS kommer scriptsteget Utför AppleScript att ignoreras om du kör ett script som innehåller detta steg på en dator som kör Windows. (En felkod som kan registreras med funktionen Get ( SenasteFel ) skapas.)
Användningstips
FileMaker Pro kan använda scriptsteget Utför AppleScript för att skicka Apple Events till sig självt eller till FileMaker Pro-programvara som körs på andra datorer. För att FileMaker Pro ska ta emot Apple Events måste användarkontot ha den utökade behörigheten fmextscriptaccess aktiverad. Mer information finns i Ändra den utökade behörigheten för en behörighetsuppsättning.
Kör AppleScript för att överföra bilddata mellan FileMaker Pro och andra program. Med AppleScript kan du överföra bilder som lagras i containerfält till andra program eller överföra bilder till containerfält i FileMaker Pro.
Använd Utför AppleScript när du kommunicerar med tillämpningar och andra program som klarar läsa scripts. Om du till exempel har skapat en AppleScript-tillämpning med subrutiner kan du anropa identifierarna med kommandot Utför AppleScript så här:
Utför AppleScript ["säg åt programmet "Min Applet" att utföraMinRutin()"]
Exempel 1 
Öppnar den aktuella macOS-användarens dokumentmapp.
Utför AppleScript ["tell application "Finder" (*enter line break*) activate (*enter line break*) set x to path to documents folder (*enter line break*) open x (*enter line break*) end tell"]
Exempel 2 
Ställer in fönstret Dokuments gränser till angiven storlek. Dokumentmappen måste vara öppen innan scriptet körs.
Utför AppleScript ["tell application "Finder" to set bounds of window "Documents" to {170, 70, 1000, 600}"]
Exempel 3 
Beräknar och utför AppleScript för att installera en nätverksskrivare. "\" anger att FileMaker Pro ska identifiera symbolen som följer som ett tecken och inte som en beräkningsoperator.
Utför AppleScript ["do shell script \"lpadmin -p " & Printers::Name & " -E -v lpd://" & Printers::IP Address & " -P /Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/" & Substitute ( Printers::Driver Name ; " " ; "\\\ " ) & ".gz -D \\\"" & Printers::Description & "\\\"\""]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)