Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll > Paus/fortsätt script
 
Paus/fortsätt script
Användning 
Pausar ett script så att användaren kan utföra andra uppgifter i det aktuella fönstret.
Se även 
Format 
Paus/fortsätt script [Vänta på användaren/Varaktighet (sekunder) <n>]
Tillval 
Vänta på användaren gör paus i scriptet tills användaren klickar på Fortsätt (en knapp som har skapats av FileMaker Pro i statusverktygsfältet) eller trycker på Retur.
I gör paus i scriptet under det antal sekunder som du anger.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Det här scriptsteget kan t.ex. vänta tills användaren har matat in data och sedan vägleda användaren från fönster till fönster och uppmana användaren att ange data där det behövs. Du kan också använda Paus/fortsätt script som hjälp vid felsökning av ett script, t.ex. för att se vilket värde som finns i ett fält vid en viss punkt i ett script eller för att utvärdera scriptets förlopp.
Scriptsteget Paus/fortsätt script utförs i förgrundsfönstret för den fil scriptet körs ifrån. Om scriptets aktuella fönster är dolt lägger scriptet Paus/fortsätt fönstret överst och visar det.
Värdet I måste vara ett tal som utgör pausens varaktighet i sekunder. Om du använder dialogrutan Beräkning för att bestämma varaktigheten måste beräkningsresultatet vara ett tal, annars görs ingen paus i scriptet.
För att du ska få mer kontroll över användarnas åtgärder när ett script gör paus, görs vissa av menykommandona otillgängliga för användarna. Du kan definiera knappar så att användarna kan utföra åtgärder som inte är tillgängliga i menyerna.
Kommentarer 
Scriptsteget Paus/fortsätt script upphäver scriptsteget Uppdatera inte fönster.
I FileMaker WebDirect, om scriptsteget Paus/Fortsätt script gör paus i ett script och webbanvändaren är inaktiv under en tid som överskrider tidsgränsen som angivits i FileMaker Server Admin Console, avbryts webbanvändarens anslutning och scriptet avslutas för tidigt, vilket kan leda till oväntade resultat.
I Anpassad webbpublicering stöds det här scriptsteget, men du bör undvika att använda det. Om scriptet förblir i pausläge tills sessionen avslutas slutförs inte scriptet.
Exempel 1 
Går till layouten Skriv ut fakturor och pausar. Användaren kan klicka på knappen Fortsätt i statusverktygsfältet eller layouten för att skriva ut posterna.
Gå till layout ["Skriv ut fakturor]
Paus/Fortsätt script [Vänta på användaren]
Skriv ut [Spara: Skrivare; Med dialogruta: Av]
Gå till layout [ursprunglig layout]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)
Om formler