Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Öppna URL
 
Öppna URL
Användning 
Låter användaren öppna en URL-adress.
Se även 
Format 
Öppna URL [Med dialogruta: På/Av; <URL>]
Tillval 
Med dialogruta anger om alternativrutan "Open URL" ska visas när scriptsteget utförs.
URL låter dig att skriva URL-adressen eller skapa en URL-adress med en beräkning.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Partiell 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Öppna URL stöder URL-typerna http, https, ldap, ldaps, ftp, file och mailto och använder programmet som har registrerats i operativsystemet för varje URL-typ. Om URL-adressen till exempel börjar med http öppnar FileMaker Pro användarens webbläsare och behandlar URL-adressen.
Om den angivna URL-adressen innehåller mellanslag eller andra specialtecken, ersätter du dessa tecken med motsvarande kodade värden som krävs för giltiga URL-adresser. Ersätt till exempel "@" med "%40".
Obs!  FileMaker WebDirect har inte stöd för file://-protokollet.
Exempel 1 
Öppnar användarens webbläsare och visar hemsidan för FileMaker, Inc.
Öppna URL [Med dialogruta: Av; "http://www.filemaker.com/"]
Exempel 2 
Öppnar Windows Anteckningar och öppnar filen Min_fil.txt som finns på rotnivån på användarens hårddisk.
Öppna URL [Med dialogruta: Av; "file://c:/My_File.txt"]
Exempel 3 
Startar standardprogrammet för e-post, öppnar ett nytt e-postmeddelande och använder värdet i fältet E-post som adress för meddelandet.
Öppna URL [Med dialogruta: Av; "mailto:" & Kunder::E-post]
Exempel 4 
Öppnar en delad FileMaker Pro-fil som körs på ett annat system.
Öppna URL [Med dialogruta: Av; "fmp://account:password@host/database"]
#där "konto" är kontonamnet i FileMaker Pro, "lösenord" är kontolösenordet, "värd" är en DNS-post, IPv4- eller IPv6-adress för den dator filen ligger på och "databas" är namnet på FileMaker Pro-filen.
Viktigt!  Kontonamn och lösenord som anges i scriptsteget Öppna URL är synliga för användare som har behörighet att ändra script och är därför inte säkra.
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)