Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för att öppna menyalternativ > Dela databas
 
Dela databas
Användning 
Öppnar dialogrutan Nätverksinställningar för FileMaker.
Se även 
Format 
Dela databas
Tillval 
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Nej 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Nej 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Det här scriptsteget är detsamma som att välja Arkiv > Dela databas > Dela med FileMaker-klienter.
Du kan använda det här scriptsteget för att öppna dialogrutan Nätverksinställningar för FileMaker om du angivit att användarna inte ska ha tillgång till menyerna i FileMaker Pro.
Kommentarer 
Användare måste vara tilldelade en behörighetsuppsättning som tillåter ändringar i delningsinställningar för att kunna använda det här scriptsteget. Om du vill låta användare som inte kan ändra delningsinställningar köra det här scriptsteget, högerklickar du på aktuellt script i sektionen för script och väljer Bevilja fullständig behörighet.
Exempel 1 
Visar en anpassad dialogruta med frågan om användaren vill dela den aktuella databasen, och öppnar dialogrutan Nätverksinställningar för FileMaker.
Visa anpassad dialogruta ["Vill du dela den här databasen?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Dela databas
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)