Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för att öppna menyalternativ > Öppna scriptfönster
 
Öppna scriptfönster
Användning 
Öppnar Scriptfönster.
Se även 
Format 
Öppna scriptfönster
Tillval 
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Nej 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Nej 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Detta scriptsteg är detsamma som att välja Script > Scriptfönster eller Arkiv >Hantera > Script.
Kommentarer 
När ett Öppna scriptfönster-steg utförs, avbryter FileMaker Pro det aktuella scriptet. Det förhindrar oväntade åtgärder om det aktuella scriptet redigeras.
Exempel 1 
Visar en anpassad dialogruta med frågan om användaren vill hantera databasens script, och öppnar scriptfönstret.
Visa anpassad dialogruta ["Vill du hantera databasens script?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Öppna scriptfönster
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)