Dialogrutan Fjärröppna fil
Så här öppnar du en delad fil som klient:
1. Välj den typ av värd i Visa som du vill visa i Värdar.
 
Välj
... om du vill visa
Favoritvärdar
Värdar som du har lagt till som favoriter.
Lokala värdar
FileMaker Server-värdar som finns i ditt TCP/IP-undernät.
Om du vill ange en värd som finns i ett annat TCP/IP-undernät för Nätverksfilsökväg skriver du ett domännamn (till exempel vard.doman.se) eller en IP-adress.
LDAP-värdar
FileMaker Server-värdar som är tillgängliga via LDAP.
Om du vill ange en LDAP-server som du vill visa värdar från kan du läsa mer i det sista avsnittet av det här ämnet.
Om du vill lägga till en lokal värd eller en LDAP-server i favoritlistan, markerar du värden och klickar på Lägg till favoritvärdar. Se sedan "Så här lägger du till, ändrar och tar bort favoritvärdar" nedan.
Om du vill markera en fjärrfil så att den visas som favorit i Startcenter, markerar du en värd och sedan en tillgänglig fil. Sedan klickar du på Lägg till favoriter.
2. Om du vill se vilka filer som är tillgängliga på en värd markerar du värden.
3. Markera filen som du vill öppna i Tillgängliga filer och klicka sedan på Öppna (eller dubbelklicka på filnamnet). Eller, vid Nätverksfilsökväg, skriv det fullständigt kvalificerade filnamnet (till exempel fmnet:/<värdnamn eller IP-adress>/<filnamn>), och klicka på Öppna.
Tips!  Begränsa listan över tillgängliga filer genom att skriva några tecken i rutan Filter. Enbart filnamn som innehåller de tecken som du skriver visas i listan.
Det kan hända att du måste ange kontonamn, lösenord och domännamn (endast Windows), beroende på hur fildelningen är inställd på värddatorn.
Så här lägger du till, ändrar och tar bort favoritvärdar:
1. Gör något av följande:
Om du vill sortera listan över favoritvärdar går du till Visa och väljer Favoritvärdar. Markera värden och klicka på Lägg till, Redigera eller Radera. (Radera tar bort värden från listan.)
Om du vill lägga till en lokal värd eller en LDAP-server i favoritlistan, markerar du värden vid Värdar och klickar på Lägg till favoritvärdar.
2. Ange värdens IP-adress eller domännamn i Värdens Internet-adress i dialogrutan Ändra favoritvärdar.
3. Ange ett namn för värden i Favoritvärdnamn (valfritt).
4. Välj under Filinställningar om du vill visa alla tillgängliga filer (standardinställningen) eller bara de filer du anger.
Om du väljer Visa bara de här filerna anger du varje filnamn på en egen rad och avslutar varje rad med ett returtecken. (Eller raderar filnamnen du inte vill ska visas.)
5. Klicka på Spara.
Så här anger du en LDAP-server:
1. Med LDAP-värdar valt vid Visa, klickar du på Ange.
Dialogrutan Ange LDAP-katalogtjänst visas.
2. Ange information om servern under Serverinformation. (Du kan behöva kontakta nätverksadministratören för att få tillgång till den här informationen.)
 
Vid ...
Gör så här
Serveradress
Ange värdens IP-adress eller domännamn.
LDAP-port:
Behåll eller ändra portnumret. (Om du vill gå tillbaka till standardvärdet klickar du på Använd standard.)
Sök i bas
Ange en sträng för den databas där du vill söka efter LDAP-värdar.
3. Gör något av följande i området Inloggningsinställningar:
Windows: Markera eller avmarkera Använd Windows-verifiering. Om du markerar det här tillvalet väljer du Logga in som aktuell användare eller Logga in med konto och skriver sedan ditt kontonamn, lösenord och domännamn. Om du avmarkerar det här tillvalet väljer du Logga in anonymt eller Logga in med konto och skriver ditt kontonamn och lösenord.
macOS: Välj Logga in anonymt eller Logga in med konto och skriv ditt kontonamn och lösenord.
4. Klicka på OK.
Obs!  För att ange en värd skriver du serverns domännamn i det här formatet:
vard.doman.com
eller ange serverns IP-adress i något av följande format:
IPv4: 192.168.10.0
IPv6: [2001:0DB8:85A3:08D3:1319:8A2E:0370:7334]