Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för poster > Öppna post/sökpost
 
Öppna post/sökpost
Användning 
Gör en post eller sökpost tillgänglig för redigering om användaren har behörighet att redigera poster.
Se även 
Format 
Öppna post/sökpost
Tillval 
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Det här scriptsteget gör en befintlig post (i bearbetningsläge) eller en befintlig sökpost (i sökläge) tillgänglig för redigering om den aktuella användaren har behörighet att redigera poster. När det körs på en post verifierar det här scriptsteget att användaren har tillräcklig behörighet att redigera posten. Om användaren har rätt behörighet försöker FileMaker Pro förhindra att andra samtidigt redigerar eller tar bort posten. När posten väl är låst anses den "öppnad" och kan redigeras.
Om ett fel inträffar (till exempel om den aktuella användaren saknar tillräcklig behörighet, om posten är låst av en annan användare eller om posten är öppen i ett annat fönster) genererar FileMaker Pro ett felmeddelande som kan fångas upp med scriptsteget Manuell felhantering och funktionen Get ( SenasteFel ). (Om en sökpost öppnas returneras inget fel eftersom sökposter inte kan vara låsta av andra användare.)
Viktigt!  Eftersom varje försök att ändra ett fält eller en post också innebär ett försök att öppna posten för redigering behöver du oftast inte använda scriptsteget Öppna post/sökpost för att uttryckligen öppna posten. Men när du använder scriptsteget Gå till post/sökpost/sida för att gå till ett fält eller en post ska du först använda scriptsteget Öppna post/sökpost för att få en skrivlåsning.
Exempel 1 
Skriver ut den aktuella fakturan om användaren har behörighet att redigera den.
Gå till layout ["Skriv ut fakturor]
Öppna post/sökpost
If [Get ( SenasteFel ) = 0]
Skriv ut [Med dialogruta: På]
End If
Gå till layout [ursprunglig layout]
Exempel 2 
Kontrollerar om det aktuella användarkontot har behörighet att redigera poster. I annat fall tillfrågas användaren om den vill logga in på ett annat konto.
Obs!  Scriptet körs inte på rätt sätt om det är inställt på att köras med fullständig behörighet eftersom det här alternativet tillåter alla konton att öppna posten.
Manuell felhantering [På]
Gå till layout ["Fakturainformation"]
Öppna post/sökpost
If [Get ( SenasteFel ) = 200]
Visa anpassad dialogruta ["Det går inte att redigera den här posten. Vill du logga in igen?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Logga in igen [Med dialogruta: På]
Else
Gå till layout [ursprunglig layout]
End If
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)