Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för att öppna menyalternativ > Öppna Hantera teman
 
Öppna Hantera teman
Användning 
Öppnar dialogrutan Hantera teman.
Se även 
Format 
Öppna Hantera teman
Tillval 
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Nej 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Nej 
Kommer från 
FileMaker Pro 13.0
Beskrivning 
Det här scriptsteget är detsamma som att välja Arkiv > Hantera > Teman.
Du kan använda det här scriptsteget för att öppna dialogrutan Hantera teman om du angivit att användarna inte ska ha tillgång till menyerna i FileMaker Pro.
Kommentarer 
Användaren måste ha fullständig behörighet för layoutåtkomst för att kunna öppna dialogrutan Hantera teman. Mer information finns i Ändra behörighet för poster och Ändra layoutbehörighet.
Exempel 1 
Visar en anpassad dialogruta med frågan om användaren vill hantera databasens layoutteman, och öppnar dialogrutan Hantera teman.
Visa anpassad dialogruta ["Vill du hantera databasens teman?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Öppna Hantera teman
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)