Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för filer > Öppna fil
 
Öppna fil
Användning 
Öppnar den angivna FileMaker-filen eller låter användaren ange vilken fil som ska öppnas.
Se även 
Format 
Öppna fil [Öppna dold: På/Av ; "<filnamn>"]
Tillval 
Öppna dold gör att FileMaker Pro öppnar och döljer den angivna databasen.
Lägg till FileMaker-datakälla anger en FileMaker Pro-databas som ska öppnas.
Lägg till ODBC-datakälla anger en ODBC-datakälla som ska öppnas.
Hantera datakällorl åter dig ändra eller ta bort externa datakällor som du har lagt till. Se Redigera FileMaker-datakällor och Redigera ODBC-datakällor.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Partiell 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
För ODBC-datakällor återupprättar det här scriptsteget en länk till ODBC-datakällan.
De scriptsteg som följer efter steget Öppna fil utförs i den FileMaker-fil som innehåller scriptet, inte i den fil som öppnas av scriptet.
Om du inte anger en fil visas dialogrutan Öppna fil i FileMaker Pro så att användaren kan ange en fil när scriptsteget Öppna fil utförs. Dialogrutan Öppna fil visas även om filen som används i scriptet har flyttats, tagits bort eller döpts om.
Kommentarer 
Om funktionen för att skapa nya databaser har inaktiverats vid installationen av FileMaker Pro kan du inte konvertera filtyper, t.ex. Microsoft Excel-filer eller tabbavgränsade filer, till FileMaker Pro-databaser. Du kan dock importera data från andra filtyper till FileMaker Pro (om du öppnar databasen med ett lösenord som ger dig importbehörighet). Kontakta din systemadministratör om du behöver mer information.
I runtime-lösningar returnerar scriptsteget Öppna fil ett fel om en extern fil inte är bunden till lösningen.
Det här scriptsteget kan inte öppna en fil från en obehörig fil.
Om den angivna filen öppnas och sedan döljs av FileMaker Pro utförs fortfarande scripts som är konfigurerade att köras vid öppning.
Exempel 1 
Exporterar poster från den aktuella databasen, öppnar databasen Fakturasäkerhetskopior och kör scriptet Importera fakturor från databasen Fakturasäkerhetskopior.
Exportera poster [Med dialogruta: På]
Öppna fil [Öppna dold: Av; "Fakturasäkerhetskopior"]
Utför script [ "Importera fakturor" från fil: "Fakturasäkerhetskopior"]
Relaterade avsnitt 
Konvertera fil
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)
Arbeta med externa datakällor