Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för att öppna menyalternativ > Öppna filtillval
 
Öppna filtillval
Användning 
Öppnar dialogrutan Filtillval med fliken Öppna vald.
Se även 
Format 
Öppna filtillval
Tillval 
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Nej 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Partiell 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Det här scriptsteget är detsamma som att välja Arkiv > Filtillval.
Du kan använda det här scriptsteget för att öppna dialogrutan Filtillval om du angivit att användarna inte ska ha tillgång till menyerna i FileMaker Pro.
Kommentarer 
Enbart fliken Rättstavning i menyn Filtillval är tillgänglig i runtime-lösningar.
Exempel 1 
Visar en anpassad dialogruta med frågan om användaren vill öppna dialogrutan Filtillval.
Visa anpassad dialogruta ["Vill du öppna dialogrutan Filtillval?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Öppna filtillval
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)