Referens > Referens för scripttriggers > VidFönsterÖppna
 
VidFönsterÖppna
Utför ett script varje gång du öppnar ett fönster i en databasfil.
När scriptet körs
Efter att ett fönster öppnas eller efter att scripttriggern VidFörstaFönsterÖppna aktiveras (om det är markerat på fliken Scripttriggers).
De lägen där triggern kan användas
VidFönsterÖppna aktiveras innan läget anges i FileMaker Pro.
Resultat
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scripttriggern aktiveras 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från
FileMaker Pro 12.0
Kommentar 
Ett script kan även utlösas på det här sättet när du öppnar ett fönster för en dold fil som tidigare har öppnats med ett script eller en relation.
Relaterade avsnitt 
Konfigurera scripttriggers
Konfigurera scripttriggers för layouter
Konfigurera scripttriggers för objekt