Referens > Referens för scripttriggers > VidFönsterStäng
 
VidFönsterStäng
Utför ett script varje gång du stänger ett fönster i en databasfil.
När scriptet körs
Innan ett fönster öppnas eller innan VidSistaFönsterStäng aktiveras (om det är markerat på fliken Scripttriggers).
De lägen där triggern kan användas
VidFönsterStäng aktiveras efter att läget lämnas i FileMaker Pro.
Resultat
Du kan använda scriptsteget Avsluta script i det utlösta scriptet för att returnera sant eller falskt.
Sant: Händelsen som utlöste scriptet fortsätter.
Falskt: Händelsen som utlöste scriptet avbryts.
Kompatibilitet 
 
Där scripttriggern aktiveras 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från
FileMaker Pro 12.0
Kommentar 
Scriptet utförs även om själva filen fortfarande är öppen, t.ex. om en annan fil med öppna fönster refererar till den här filen. Det avslutande scriptet utförs varje gång ett fönster i den angivna filen stängs.
Om scriptet som körs av scripttriggern VidFönsterStäng returnerar ett falskt värde kommer filen inte att stängas.
Relaterade avsnitt 
Konfigurera scripttriggers
Konfigurera scripttriggers för layouter
Konfigurera scripttriggers för objekt