Referens > Referens för scripttriggers > VidVyFörändring
 
VidVyFörändring
Utför ett script efter att du har bytt vy (Formulärvy, Listvy, Tabellvy) manuellt eller i ett scriptsteg.
När scriptet körs
Efter att händelsen har bearbetats.
De lägen där triggern kan användas
Bearbetningsläge, Sökläge och Granskningsläge.
Resultat
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scripttriggern aktiveras 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 11.0
Kommentar 
Den här scripttriggern aktiveras inte när ett fönster öppnas, om inte någon annan åtgärd efter att fönstret har öppnats ändrar vy.
Relaterade avsnitt 
Konfigurera scripttriggers
Konfigurera scripttriggers för layouter
Konfigurera scripttriggers för objekt