Referens > Referens för scripttriggers > VidPostLäsIn
 
VidPostLäsIn
Utför ett script efter att en post har blivit aktuell eller efter att du har gått in i det, t.ex. efter att en användare eller ett script växlar till en layout, växlar poster, öppnar ett nytt fönster, skapar eller raderar en post eller genomför en sökbearbetning.
När scriptet körs
Efter att händelsen har bearbetats.
De lägen där triggern kan användas
Bearbetningsläge och Sökläge.
Resultat
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scripttriggern aktiveras 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 10.0
Kommentar 
FileMaker Pro skickar inte information om vilka poster som aktiverade det här scriptet. Du kanske vill använda ytterligare scripttriggers för att samla in den informationen.
Se Åtgärder som inte aktiverar scripttrigger där det finns en lista över åtgärder som inte aktiverar den här scripttriggern.
Relaterade avsnitt 
Konfigurera scripttriggers
Konfigurera scripttriggers för layouter
Konfigurera scripttriggers för objekt