Referens > Referens för scripttriggers > VidSparaPost
 
VidSparaPost
Utför ett script innan en post som har ändrats verkställs.
Åtgärder som gör att en post verkställs inkluderar:
en användare ändrar data i en post och flyttar till en annan post
en användare ändrar en post och går omedelbart till dialogrutan Hantera databas
en användare trycker på Retur-tangenten
en användare klickar på layouten utanför den aktiverade posten efter att posten har ändrats
scriptsteg som flyttar fokus till en annan post om föregående post ändrades
ett script utför scriptsteget Verkställ post/sökpost
När scriptet körs
Innan händelsen har bearbetats.
De lägen där triggern kan användas
Bearbetningsläge och Sökläge.
Resultat
Du kan använda scriptsteget Avsluta script i det utlösta scriptet för att returnera sant eller falskt.
Sant: Händelsen som utlöste scriptet fortsätter.
Falskt: Händelsen som utlöste scriptet avbryts.
Kompatibilitet 
 
Där scripttriggern aktiveras 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 10.0
Kommentar 
Om du flyttar från post till post i en portal gör inte att något verkställs. De ändrade posterna verkställs när fokus lämnar huvudposten till vilken de är relaterade.
Den här triggern aktiveras endast om det finns ej verkställda ändringar i poster.
När du lämnar en post som hade tangentbordsfokus, aktiveras den här scripttriggern endast om posten som lämnas ändrades.
Se Åtgärder som inte aktiverar scripttrigger där det finns en lista över andra åtgärder som inte aktiverar den här scripttriggern.
Relaterade avsnitt 
Konfigurera scripttriggers
Konfigurera scripttriggers för layouter
Konfigurera scripttriggers för objekt